Spamindexing

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Spamindexing, také známý jako search spam, search engine poisoning. Je obecně snaha o manipulování s výsledky vyhledávání pomocí black hat SEO metod. Stránka je vytvořena tak, aby byla atraktivní pro vyhledávače. Důležitou charakteristikou je, že stránky zařazené do indexu vyhledávačů jsou naprosto nerelevantní anebo nemají pro uživatele žádnou hodnotu. Účelem je získat hlavně co možná největší návštěvnost za nejmenší náklady.

Historie

Spamindexing se objevuje s prvními vyhledávači a ve většině případů proti němu není žádná obrana, protože tehdejší algoritmy hodnotí stránku či web jen na základě on page faktorů. V devadesátých letech je považován za největší problém vyhledávačů vůbec. Ty jsou proti němu bezbranní až do příchodu Google, který zavádí jako první hodnocení autority stránek - Page Rank. Tím v podstatě padají dosavadní taktiky vedení války. Lidé co provozují spamindexing musí začít používat nové metody.

Nejčastější metody využívané pro spamindexing

Keyword stuffing

Keyword stuffing je v tomto případě využíván spíše pro vkládání irelevantních slovních spojení do textu, než snaha o navýšení počtu cílených klíčových slov. Například stránka o půjčkách, či dlužnících může generovat stovky tisíc stránek, kde budou náhodné kombinace jména a příjmení, takže ve vyhledávačích lidé často najdou sami sebe jako dlužníky, aniž by vůbec dlužili peníze.

Vstupní stránky

Různé vstupní či uvítací stránky, které slouží jen jako přestupná stanice. Neobsahují žádné relevantní informace, často jen uvítání, anebo výběr jazyka.

Scraper site

Scraper site je stránká, která se skládá z vykradených textů. Tyto texty jsou pak podle různých algoritmů upraveny, přeskládány či namixovány, tak aby byly pro vyhledávače alespoň trochu atraktivní. Respektive splňovaly alespoň minimální kritéria pro zaindexování.

Article spinning

Article spinning je metoda, kdy jeden článek je několikrát přepsán, aby se zabránilo penalizaci za duplicitní obsah. Nutno podotknout, že tato metoda se u nás používá k získání konkurenční výhody, kdy si jedna firma nechá napsat několik desítek textů o jejich produktu a publikuje je na autoritativních webech. Tím může dosáhnout více výsledků na první stránce výsledků vyhledávače a všechny přivedou návštěvníka na jejich stránku.

Mirror website

Mirror website anebo také zrcadlení webů nemusí být vždy úmysl o spamindexing. V některých případech je však využita neschopnost vyhledávačů vypořádat se s duplicitním obsahem proti nim. Jeden web může v SERP zabrat jen určitý počet míst, dva weby zaberou dvojnásobek i když některé části jsou duplicitní.