Doorway page

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Doorway page, někdy nazývaná také bridge page, portal page anebo gateway page, je stránka vytvořená pro roboty vyhledávačů. Je maximálně optimalizovaná na určitá klíčová slova. Její úkol je obsadit, co možná nejlepší pozici ve vyhledávači. Pokud se návštěvník na tuto stránku dostane, je následně pomocí přesměrování přesunut jinam. Obsah na stránce je tak pro něj naprosto nepodstavený. Vzhledem k tomu, že je využita black hat SEO technika cloaking, jsou takovéto stránky rychle vyřazeny z indexu.

Obsah stránky

Často je stránka generována a její obsah se mění podle aktuálně hledaných klíčových slov. Skript dohledává hledané fráze například z našeptávače. Následně je stránka vygenerována - pro vytvoření obsahu jsou využity texty z cizích stránek a následuje linkbuilding, který zajistí rychlou indexaci. Opět jsou použity black hat SEO praktiky jako automatické spamování komentářů.

Fungování stránky

Stránka obsahuje pro vyhledávače viditelný text, ale zároveň i skript, který přesměrovává prohlížeč cílový web. Původně se využíval meta tag na přesměrování (refresh), ovšem vyhledávače už jej dnes úspěšně dokáží detekovat, takže se přešlo k metodám, kdy je na dooway page výrazný prvek nabádající ke kliknutí.

Kde berou návštěvnost

V podstatě se využívají všechny možné druhy spamu. Od e-mailového, přes komentářoví až po automatické spamování sociálních sítí. Tyto služby dokáží většinou velice rychle dát na blacklist problémové weby, ale doorway page mohou vznikat automaticky a ve velkém měřítku na různých službách. Nemusí se vždy jednat o freehosting, často jsou zasažené i neaktulizované či zranitelné CMS.

Maskování před vyhledávači

V podstatě jsou využity různé metody cloakingu. Od snahy detekovat robota podle user-agent, přes IP až po sofistikované testy pohybu myší. Samozřejmě zde se jedná o spamdexing, pokud jde čistě o přesměrovávání návštěvnosti, tak se snaží naopak doorway page nedostat do indexu vyhledávačů.