Keyword stuffing

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Keyword Stuffing patří mezi nejstarší Black Hat SEO metody. Jejím účelem bylo "nacpat" do textu větší množství klíčových slov, tak aby měl vyhledávač pocit, že právě tato slovní spojení jsou na stránce nejdůležitější. V současné době už je klasický Keyword Stuffing překonanou záležitostí ovšem v různě pozměněných formách přežil do dnešního dne.

Historie

Keyword Stuffing nebyl původně určen pro vyhledávače. Jednalo se o cílení na PPC systémy, respektive na drahá klíčová slova. Ať už se jednalo o články na webech anebo klasické MFA. Výsledkem ovšem bylo zaspamování indexu vyhledávačů nekvalitními texty, které často byly automaticky generovány. Například se do už existujících textů náhodně vkládaly drahá klíčová spojení.

Vyhledávače samozřejmě nechtěli předkládat uživatelům nekvalitní obsah a tak Keyword Stuffing zařadili mezi Black Hat.

Současnost

Dnes se různé formy Keyword Stuffing používají hlavně u nekvalitních reklamních článků na takzvaných PR webů. Zde je cílem, aby článek charakterizovalo určité téma, či dokonce jen slovní spojení. Aby toho bylo možno docílit musí se využít všech dostupných metod a to na úkor kvality článku. Ten je ve výsledku prakticky nepoužitelný pro čtenáře. V dnešní době se totiž cílí na dvou až trojslovné fráze, často v prvním pádu. Do textu jdou zakomponovat velice obtížně.

Jak Keyword Stuffing vypadá

Spousta lidí si myslí, že Keyword Stuffing je jen o přehnaném počtu klíčových slov v určitém textu. V reálu se využívá vhodná kombinace všech možných onpage SEO faktorů na samotné stránce. Zejména nadpisů, title a zvýraznění písma. Takže popravdě často je problém rozeznat silnou SEO optimalizaci stránky od Keyword Stuffing.

Snadno se dá tedy poznat jako velké množství stejných frází většinou zvýrazněných tučně.