Article spinning

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Article spinning je Black Hat SEO technika jejíž úkolem je vytvořit dostatečně originální, či spíše unikátní, obsah za co možná nejnižší cenu. Často se jedná o přepisování jednoho textů do různých variant. Cílem je dosáhnout alespoň takové kvality, aby vyhledávače nepovažovali text za duplicitní. Ve většině případů je vyhovující, pokud je vůbec indexován. Často je Article spinning mylně zaměňován za copywriting.

Manuální přepisování textů

Manuální přepisování textů (někdy také Aanual rewriting) je časově a finančně nejnáročnější metodou Article spinning. Výhodou je, že text dává smysl a věty se často mění v nové souvětí. V současné době je však tato metoda stále méně účinná, protože vyhledávače pro posuzování originality posuzují větu jako celkem. Pokud se vloží jen jedno či dvě slova už je považována za duplicitu.

Automatické přepisování textů

Automatické přepisování textů (někdy také Automatic rewriting) je velice rozšířenou metodou v zahraničí. Základem je spintax neboli spin syntax, což je velice rozsáhlá databáze textů, vět, citací, ale hlavně synonym. Ty jsou používány k úpravě už existujících textů. Moderní softwarová řešení dokáží vytvářet poměrně kvalitní texty, které jsou podložená citacemi, různými ilustračními obrázky, přímou řečí či kusy rozhovoru. Základem je ovšem vždy originální, ručně psaný článek, který je poměrně velký. Nejsou výjimky texty dlouhé přes 500 slov. Automatický software vyžaduje takto dlouhé články, aby měl dostatek podkladů k vytvoření nových variant.

Největší slabinou automatického přepisování textů jsou idiomy, které jsou v mnoha jazycích běžně používány. Jedná se o slovní spojení, která mají význam pouze pokud jsou správně použity. Česky například "Vlez mi na záda", "Zakopat válečnou sekeru" anebo "Má to své mouchy". Idiomy jsou často využívány blogery a právě u blogů se metoda Article spinning hojně využívá.

Možné problémy

Article spinning může způsobit nemalé problémy. Proto je třeba si uvědomit, že využití této metody ať už sami anebo jako zakoupené služby, se doporučuje jen pokud máte s Black Hat SEO zkušenosti.

Nízká kvalita obsahu

U nás se Article spinning využívá spíše u takzvaných PR webů, kde se kombinuje ruční práce a automatický software. Zkušení člověk dokáže vytvořit podle určitého vzoru i 10 článků za hodinu. Jejich kvalita je velice nízká a tak je vyhledávače považují za spamindexing. Publikování takovýchto článků je pro váš web nezdravé a hrozí vám penalizace. Na article spinning se zaměřuje Google algoritmus Google Panda.

Porušování autorských práv

V spintax se často nachází celé kusy textů ve formě citací, definic a dalších forem. Články, které je budou používat bez souhlasu autora anebo správného citování porušují autorská práva. Dále je třeba vzít v úvahu, že uvláště levné služby si často prvotní článek ani nepíšou, ale rovnou jej okopírují, buď celý anebo jednotlivé části. Spoléhají na to, že výsledný článek si autor nepozná. Vytvoření vhodného článku k automatickému přepisování textu je časově náročná záležitost a vyžaduje nemalé zkušenosti.

Samozřejmě u kopírovaného textu, i když bude přepsaný, hrozí právní postih. Některé velké společnosti si to hlídají.