Google Penguin

Z Seopedia
(Přesměrováno z Penguin)
Přejít na: navigace, hledání

Google Penguin je označením algoritmu, který využívá Google k určování stránek, které porušuji jeho pravidla pro webmástery. Takovéto stránky jsou označeny a následně u nich může dojít k penalizaci.

Jedním z hlavních hodnotících faktorů autority webu, který Google bere v potaz při řazení výsledků, je počet zpětných odkazů, které na celý web anebo stránku směřují. Tento koncept vychází z Google Page Rank, díky kterému se tak Google proslavil.

Prakticky od začátku se snažili vlastníci webů Google Page Rank ovlivnit a získat tak lepší pozice ve vyhledávači. Proto začali odkazy uměle vytvářet, směňovat anebo nakupovat. Tento proces dnes známe jako linkbuilding.

Právě proti nepřirozenému linkbuildingu má za úkol Google Penguin bojovat. S využitím statistik a analýzy odkazového profilu se snaží hledat uměle vytvořené zpětné odkazy. Ty jsou často charakteristické například použitím přesných frází v textu odkazu. Pokud takovýchto odkazů je v odkazovém profilu většina (je statisticky výrazná) z různých domén, může zde vzniknout podezření na nákup zpětných odkazů, popřípadě zapojení do některého z odkazových schémat.

Historie

Algoritmus Google Penguin byl ohlášen 24. dubna 2012.

Penguin 1.0 - Zasáhl přibližně 3,1% anglických stránek a 3% dalších nejpoužívanějších (Němčina, Čínština, Arabské jazyky). Některé jazyky byly údajně zasaženy až přes 10% (Polština). V České republice bylo jen několik výjimečných případů.

Penguin 1.2 - 26. května 2012 (zasáhl 0.1 % výsledků vyhledávání)

Penguin 1.3: 5. října 2012 (zasáhl 0.3 % výsledků vyhledávání)

Penguin 2.0: 22. května 2013 (zasáhl 2.3 % výhlseků vyhledávání)

Penguin 2.1: 4. října 2013 (zasáhl 1 % výsledků vyhledávání) - současně více majitelů stránek potvrdilo odstranění předchozích penalizací.

Penguin 3.0: 19. října 2014

Jak se Google Penguin projevuje

Penalizovaná stránka se přestane zobrazovat v SERP na určitá klíčová slova. Zároveň dorazí majiteli informační zpráva přes Google Webmaster Tools. Penalizaci samozřejmě doprovází i snížená návštěvnost z Google.

Odstranení penalizace

Existují celkem tři způsoby jak se zbavit penalizace algoritmu Google Penguin.

Odstranění nepřirozených odkazů

Majitel penalizované stránky musí najít a odstranit převážnou většinu odkazů, které Google označuje jako nepřirozené. Funguje také označení podezřelých odkazů atributem nofollow. Cílem tedy je vyčistit odkazový profil.

Určení závadných zpětných odkazů nemusí být snadné. Můžou totiž být prakticky jakékoliv. Vzhledem k fungování algoritmu Google Penguin jsou to však nejčastěji odkazy, které mají text ve formě klíčového slova, na které je stránka penalizována. Dále se doporučuje hledat odkazy ze stránek, které mají Google Page Rank 0. U nich se dá předpokládat penalizace například za prodej zpětných odkazů.

Obecný postup tedy je:

  • Dohledat všechny odkazy v Google Webmaster Tools.
  • Zjisti si Google Page Rank stránek.
  • Automaticky či manuálně projít potenciálně špatné stránky. Soustředíme se zvláště na weby s obsahem nevalné kvality.
  • Odkazy ze stránek odstraníme, popřípadě napíšeme slušný email se žádostí o odstranění odkazů.
  • Požádáme o znovuposouzení stránek v Google Webmaster Tools.

Při této metodě přijdeme o zpětné odkazy, které mohou využívat další vyhledávače.

Zlepšení odkazového profilu

Jednou z metod je i získání kvalitních zpětných odkazů z autoritativních webů. Popřípadě "naředění" odkazového profilu, tak aby vypadal přirozeněji. Následně požádáme o znovuposouzení stránek.

Využití Google disavow tools

Google disavow tools je nástroj pomocí kterého se můžeme distancovat od určitých zpětných odkazů. Jednoduše řečeno označíme zpětné odkazy, které chceme aby Google ignoroval. Tato metoda je poměrně nebezpečná, protože můžeme přijít i o odkazy, které Google považuje pro nás za přínosné a velice silné. Musíme si tedy být stoprocentně jistí, co vlastně děláme.

Po použití Google disavow tools, je nutné požádat o nové posouzení stránek. Nemusí se to vždy podařit na první pokus.