Seomat

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

SEOmat je služba, která hodnotí onpage a některé offpage SEO faktory stránky. Výsledek (report) pak zobrazí či pošle na e-mail. Zároveň si jej uloží pro další použití. Takto uložená data jsou přístupná vyhledávačům, které je běžně indexují. Pokud má SEOmat dostatečnou autoritu může takto vygenerovaná stránka dokonce získat lepší pozice v SERP než stránka testovaná.

K čemu se používají

SEOmaty mají různý účel své existence.

Reklama provozovatele

Nejčastěji jsou SEOmaty používány jako reklama pro jejich provozovatele. Jakmile testovaná stránka získá nízké hodnocení je majiteli nabídnutá placená konzultace.

Linkafarma

S každou testovanou stránkou se zvětší SEOmat o jednu. Následuje rychlá indexace (odkaz na právě provedený test je zobrazen na titulní stránce SEOmatu). Vzhledem k tomu, že majitelé nových webů často testují jednotlivé podstránky z různých důvodů, může se stát, že stránka SEOmatu bude rychleji zaindexována než nový web. Výsledný report je také většinou cílen na určitá klíčová slova. Takže může získat dobré pozice na longtail.

Provozovatel SEOmatu takto získá během krátké doby linkfarmu o velikosti i stovek tisíc podstránek.

Sběr e-mailů

Některé SEOmaty nabízí výsledky jen zasláním na e-mailovou adresu. Prakticky vždy si můžete být jisti, že se dostanete na seznam, z kterého nemusí být jednoduché se odhlásit.

Kontroverze

Krom zabraných pozic v SERP jsou v současnosti SEOmaty problémem nekvalitního linkbuildingu. Existují jich v různých podobách desítky v ČR a tisíce v zahraničí. Pokud máte jejich seznam, stačí jim poslat URL stránky a získáte z každého zpětný odkaz. Vzhledem k jejich kvalitě, respektive nekvalitě a množství si můžete poničit odkazový profil. Při další aktualizaci algoritmu Penguin, to pak vaše stránka odnese.

Provozovatelé SEOmatů také patřili mezi první v Česku, kteří kdy byli zasaženi algoritmem Panda, ten cílí na nekvalitní stránky zvláště s generovaným obsahem.

Využití

Ačkoliv při masivním využití SEOmatů může teoreticky dojít k poškození odkazového profilu, tak v menší míře se to samozřejmě nestane. Pokud má SEOmat Google page rank alespoň 1, tedy není penalizován algoritmem Panda. Dá se použít například k rychlejší indexaci nových stránek. Jako součást linkbuildingu je ovšem tato metoda spíše sporná. Efekt nebude velký a odstraňovaní takovéhoto odkazu nemusí být zrovna jednoduchý.