White Hat SEO

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

White Hat SEO je soubor technik, které následují doporučení tvůrců vyhledávačů. Jedná se převážně o optimalizaci on page faktorů, popisování obsahu (například snippets) a také přímou spolupráci webmástra a vyhledávače (například přes Google Webmaster Tools).

Historie

V devadesátých letech minulého století byla spolupráce mezi webmástry a vyhledávači nutností. Aby mohl crawler získat dostatek informací potřeboval například popis obrázků anebo vyplněné meta tagy. Postupem času crawleři už potřebovaly od webmástrů stále méně informací. Předpokládalo se, že asistence lidí bude v budoucnosti stále méně důležitá.

Ovšem druhá dekáda 21. století přinesla webmástrům další možnosti jak spolupracovat nejen s vyhledávači ale i dalšími roboty různých aplikací. Jako příklad si můžeme uvést sociální sítě a snippets.

Role člověka ve White Hat Seo

Webmáster by měl napomáhat robotům při indexaci a starat se o internetové stránky, tak aby vyhledávače mohli zobrazovat právě to co mají. Na webmástrovi tak je například odstraňování duplicitních či nevhodných výsledků (přihlašovací stránka). Zároveň má povinnost sledovat komunikaci s vyhledávačem (například přes Google Webmaster Tools) a opravovat případné chyby. Doplňovat chybějící anebo doposud neindexované stránky (sitemap.xml). No a nejdůležitější je dnes zřejmě i dbát na správné pochopení webu jako celku. Tedy označovat reklamní odkazy pomocí nofollow a označovat obsah pro nezletilé.

Popravdě dávat pozor na celý web, tak aby jej správně vyhledávače chápaly a kontrolovat obsah (prolinkování) je celkem obtížné a náročnost vzrůstá s velikostí webů. Mnoho majitelů internetových stránek roli webmástra do značné míry podceňuje anebo považuje tento druh optimalizace pro vyhledávače za zbytečný. Vyhledávače ovšem do jisté míry očekávají, že se o web stará člověk a věnuje mu čas.

White Hat SEO jako součást marketingu

Některé firmy považují White Hat SEO jako součást marketingu. Člověk, který jej má na starosti zároveň musí sledovat dění na webu. Tedy kudy proudí návštěvnost, kde se nejčastěji návštěvníci ztrácí (například bounce rate), zlepšování konverzního poměru anebo optimalizaci rychlosti načítání stránek. Tedy white hat SEO spadá pod jejich webového analytika.