Social rank

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Social rank předpokládá, že se dá změřit vliv sociálních sítí na určitou stránku, popřípadě celý web. Koncept je podobný jako u Google Page Rank, tedy čím více autorit o stránce mluví, tím obsah na ní musí být důležitější či autoritativnější. Pokud předpokládáme snahu vyhledávačů rychle přinášet ten nejzajímavější obsah jejich uživatelům a zároveň, že berou v potaz interakci na sociálních sítích. Mohou nějakou formu social ranku opravdu používat.

Social rank jako hodnota

Social rank je relativní hodnota, který by měla vyjadřovat autoritu stránky/cíle či celého webu na základě interakcí ze sociálních sítí. Předpokládá se, že vyhledávače používají signály ze sociálních sítí pro hodnocení stránek přímo anebo pro personalizované výsledky (Google plus).

Sociální interakce

Vesměs každý ze sociálních sítí má nějakou formu vlastní interakce. Například Facebook like, Twitter favorite, retweet anebo Google plus +1. V kombinaci se stránkou to jsou přímé odkazy, které na ní směřují. Výsledkem social ranku, tedy může být počet odkazů publikovaných na sociálních sítích a následná interakce s příspěvkem, kde je tento odkaz.

Autorita profilu

Jako o hodnotícím faktoru můžeme uvažovat i autoritu profilu, který odkaz zveřejnil. Například člověk s více followery na Twitter bude mít vetší autoritu než ten s menším počtem.

Vliv na SEO

Většina informací o social ranku a jeho vlivu na SEO jsou pouhé dohady, ovšem například dobře vedený profil na Google plus může údajně ovlivnit pozice firemní prezentace až o 20 %.