Obsahový marketing

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Obsahový marketing (anglicky content marketing) je marketing zahrnující tvorbu a šíření obsahu za účelem udržení stávajících a získání nových zákazníků. Využívá se velké množství formátů, které jsou lépe vstřebatelné pro potenciální zákazníky. Jsou to například populární články, ebooky, videa, fotografie, studie, fakta anebo stále se rozvíjející infografiky.

Obsahový marketing primárně necílí na prodej výrobků, ale místo toho se snaží komunikovat se zákazníkem a vzdělávat jej. Myšlenka obsahového marketingu je založená na neustálém přísunu hodnotných informací směrem k zákazníkovi.

Historie

Obsahový marketing je úzce spjatý s budováváním značky (brandu) a reputace. Jeho kořeny sahají až do osmnáctého století.

Výhody

Zákazníci si rádi čtou o své oblíbené firmě a rádi využijí argumenty v případné diskuzi. Tyto informace však musí někde získat. Další výhodou je vzdělávání zákazníků. Mohou často na veřejně suplovat zákaznickou podporu. Správně dělaný obsahový marketing vede ke zvýšení loajality zákazníka ke značce. Informovaný zákazník má přehled o novinkách a ty napjatě sleduje.

Zákazníci společností, které dostatečně informují o svých produktech s předstihem mají daleko větší podíl přímých prodejů. Nemusí spoléhat na prostředníky a affiliate partnery.

Běžní lidé po přečtení obsahově přínosného článků mají tendenci dohledávat si další informace anebo rovnou navštívit stránky firmy. Oproti reklamním článkům působí informace z obsahově přínosných článků důvěryhodněji. Lidé se chtějí dozvědět více o značce či firmě, ale preferují naučný či dokumentární obsah nad reklamním.

Obsahový marketing prohlubuje vztah mezi zákazníkem a společností.

Sociální sítě

Obsahový marketing je nedílnou součástí práce s komunitou na sociálních sítích. Fanouškům či odběratelům informací dnes už nestačí jen krátké vyjádření společnosti. Vyžadují komplexnější informace, náhled do zákulisí, drby anebo sledování statistik formou infografik. Delší příspěvky vedou k větší odezvě na kterou je dále třeba reagovat a udržovat diskuzi. To u komunity vede k potřebě dále sdílet jejich nově nabité informace. Více sdílení na sociálních sítích znamená i více reklamy a šíření povědomí o značce.

Blogy

Dobrým způsobem jak může využít firma obsahový marketing je i vytvoření vlastního blogu, kde může publikovat informace nevážnou či populární formou.

Moderní je i oslovit blogery s velkým vlivem a obsáhlou komunitou. Zatímco v zahraničí je spíše trendem najímat si je u nás firmy preferují nechat si publikovat reklamní článek. Což má samozřejmě do obsahového marketingu daleko. Ti co na to už přišli volí raději formu rozhovoru anebo nechají blogerovi volné ruce, což je vždy základ, protože jen on sám zná nejlépe své čtenáře.