PPC

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Pay Per Click (zkráceně PPP, česky placeno za proklik) je reklamní model, kdy inzerent platí pouze za uskutečněná kliknutí na reklamu. Pro inzerenta má tento model výhodu, že se dá poměrně dobře vypočítat návratnost. Moderní reklamní systémy umožňují přesné cílení na specifickou skupinu návštěvníků včetně remarketingu, který je velice oblíbený právě v kombinaci s modelem Pay Per Click.

Princip fungování

V podstatě existují dvě metody, jak se určuje cena za proklik. Pevná či fixní částka a dražení.

Pevná cena

Pevná částka se většinou používá u velkých webů, které mají stovky tisíc impresí. Mezi provozovatelem a inzerentem se uzavře dohoda, kolik si bude účtovat za uskutečněný proklik. Cenu většinou ještě ovlivňuje sekce, velikost či nápadnost reklamní plochy. Popřípadě záleží na konkurenčním prostředí. Některá témata mají vždy větší poptávku.

Velké weby také dávají slevu při velkém objemu, což může dostat cenu za proklik pod úroveň běžnou na trhu. Většina služeb/zboží má určitou hranici, kdy se každý proklik inzerentovi vyplatí.

Dražba

Dražení je oblíbený model největších reklamních sítí. Konkurenční prostředí žene cenu nahoru a postupem času může přesáhnout běžnou cenu, anebo jiné reklamní modely jako PPI.

Ve většině případů se draží klíčové slovo. Ovšem může se jednat i o konkrétní plochu. Záleží na reklamním systému.

Reklama toho inzerenta, který zaplatí nejvíce se zobrazí. V případě, že je zobrazováno více reklam, tak je na prvním místě. Často jde doslova o halíře.

Aby bylo dosaženo co možná největší efektivity, je k dispozici většinou automatický systém, který doporučuje cenu, která by měla být nastavena.

U moderních reklamních systémů se do ceny často promítá i různé proměnné jako CTR anebo CR (conversion rate). S jejich pomocí reklamní systémy mohou hodnotit kvalitu reklamy - Quality Score.

PPC reklamní sítě

Pay Per Click systémy v ČR

sKlik - provozovatelem systému je společnost Seznam.cz a.s..

Pay Per click systémy v zahraničí

AdSense/AdWords patří mezi největší systémy na světě. V České republice má své ustálené místo a dostatek inzerentů i reklamních ploch. V posledních letech však cena v některých oblastech značně roste.

Další čtení