301

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Stavový kód 301 je odpověď serveru v hlavičce na klientův požadavek, který internetovému prohlížeči říká, že obsah byl permanentně přesunut na jinou adresu (URL). Tuto adresu mu také vrátí.

Fakta

  • Odpověď by si měl internetový prohlížeč uložit do cache.
  • Pokud není požadavek pouze na hlavičku (HEAD), měl by server vždy vrátit celou novou adresu, kam byl obsah přesunut.
  • Jestli je stavový kód 301 vrácen serverem, měl by se internetový prohlížeč dotázat uživatele zdali chce na novou adresu poslat data GET/POST, než dojde k samotnému přesměrování.

Vliv na SEO

Vyhledávače doporučují používat 301 pokud byl obsah přesunut na novou adresu. Vlivem přesměrovaní přes 301 může vznikat na doméně, která směřuje na jinou doménu s Google Page Rank takzvaný Fake GPR, který okopíruje hodnotu GPR z cílové stránky.

Přesměrování přes 301, by nemělo přenášet penalizace, které se vážou na doménu, kde se nachází samotné přesměrování. Podle některých návodů je to způsob jak se zbavit algoritmických penalizací jako je Penguin anebo Panda.

301 přenáší zhruba 90 - 99 % síly odkazu.

Jak udělat přesměrování

Přesměrování pomocí stavového kódu 301 lze provést více způsoby.

Přesměrování pomocí PHP

Pomocí PHP se přesměrovává následovně. Je nutné ovšem kód použít před jakýmkoliv jiným výstupem. Dávejte si pozor zvláště na neviditelné mezery.

<?
 Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" ); 
 Header( "Location: http://novaurl.tld" ); 
?>

Přesměrování přes .htaccess

Následující příkaz v .htaccess by měl přesměrovat všechny požadavky na doménu na stejnou adresu na jiné doméně.

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://novadomena.tld/$1 [R=301,L]