Keyword density

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Keyword density (česky Hustota klíčových slov) je procentuální vyjádření poměru klíčového slova či fráze k celkovému množství slov v článku. Je základem pro předpoklad, že relevance stránky je postavená na počtu klíčových slov v článku. Čím více se vyskytuje v textu, tím je pro obsah článku důležitější.

U prvních vyhledávačů byla tato veličina velice důležitým hodnotícím prvek. Majitelé webů ovšem brzo přišli na ideální poměr a tak musel být její vliv minimalizován. Do popředí se dostaly SEO faktory, které majitel webu nemohl natolik ovlivnit.

V současné době je výskyt klíčových slov v textu považován za základ pro zobrazení stránky na dané klíčové slovo v SERP. Pokud se v textu fráze nevyskytuje je složité dostat stránku s textem na lepší pozice v SERP. Různé experimenty včetně Google bomb ovšem dokázaly, že to lze.

Nízká hustota klíčových slov

Je velice náročné určit, co je málo. Záleží totiž na více faktorech. Například zdali se fráze nachází na začátku textu, jestli je zvýrazněna (tlustě, kurzíva) anebo se nachází v nadpisech. Proto i fráze, která je v textu použit jen jednou může mít větší efekt než když je použita vícekrát.

Obecně se považuje za nízké množství výskyt pod 1%. Nesmíme ovšem zapomínat, že vyhledávače frázi dokáži rozeznat v různých pádech anebo dokonce pokud je ve frázi další slovo navíc.

Průměrná hustota klíčových slov

Za průměr se považuje obecně 1% až 3%. Ovšem zároveň se předpokládá, že k různě dlouhým textům přistupují vyhledávače stejně a zároveň, že stejně přistupují i k frázím. V reálu tomu tak ale není.

Nadměrné množství klíčových slov

Text který obsahuje nadměrné množství klíčových slov je nepříjemné poslouchat. Fráze se pořád opakuje a čtenář/posluchač z toho nemá dobrý pocit. V tomto případě máte nejspíše problém, za který můžete dokonce dostat penalizaci. Vyhledávače totiž mohou považovat velké množství frází za takzvaný keyword stuffing, což je Black hat SEO technika.

Jak na to jít správně

Ve videu z roku 2011 naznačil Matt Cutts<ref>What is the ideal keyword density of a page?</ref>, jak funguje přiřazování klíčového slova k textu. Z pozdějšího zkoumání pak vyšlo najevo, že daleko důležitější než poměr klíčových slov k textu je kontinuita výskytu napříč článkem. Tedy pokud chceme, aby se určité klíčové slovo důrazně přiřadilo k textu, musíme jej používat napříč jeho menšími částmi a zároveň jej zmínit ve všech přiložených elementech.

Píšeme li tedy o nějaké frázi. Měli bychom jí zmínit v skoro každém odstavci, označit jí obrázek a například odkázat na nějaký článek, který o té frázi také píše.

Výše zmíněný příklad ovšem platí pouze pokud máte v úmyslu psát text určený pro vyhledávače. Pokud píšeme pro lidi je důležitější, aby se dobře četl a splnil svůj účel. Například rozšířil obzory, prodával anebo donutil čtenáře se zamyslet.

Zdroje

<references/>