Cena za klik

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Cena za klik (anglicky Cost Per Click, zkráceně CPC) je hodnota udávající kolik zaplatí inzerent za klik.

Jedná se o oblíbený model, který využívají největší reklamní systémy jako Google AdWords, Yahoo! Search Marketing, Microsoft adCenter anebo český Sklik, kdy inzerent platí částku podle atraktivnosti a konkurence.

Jeho historie sahá do roku 1996, kdy se objevil na v katalogu Planet Oasis, což byla vlastně desktopová aplikace, jakýsi rozcestník do internetu. Ve své době byl považován za kontroverzní a nesetkal se po zavedené s moc dobrým ohlasem, avšak o rok později už v něm inzerovalo přes 400 známých firem, které platily od 0,005 USD do 0,25 USD. Ovšem navíc se ještě platil poplatek za umístění.

Výpočet

Pro výpočet se používá jednoduchý vzorec

Cena za klik = Celková cena reklamní plochy / Počet prokliků

V PPC reklamních systémech se používají dva druhy modelů – Flat-rate PPC (pevná částka) a Bid-based PPC (pohyblivá, postavená na aukci).

U Flat-rate PPC platí inzerent předem danou pevnou částku. Některé internetové stránky využívající tento model mají rozdílnou cenu v různých částech stránek, většinou stanovenou podle poptávky či atraktivnosti. Často se ale dá cena usmlouvat podobně jako u ostatních reklam postavených na pronájmu ploch (délka kampaně, proinvestovaná částka)

Bid-based PPC používají hlavně velké reklamní sítě. Je postaveno na affiliate modelu, kdy se s účastníky systému dělí o zisky z prokliku. Čím více je inzerentů tím bývá reklama dražší. Do hry však vstupují i další faktory, jako je míra prokliku anebo cena na tisíc zobrazení. Většina reklamních sítí používá vlastní vzorce postavené na takzvaném Quality Score.