Broken linkbuilding

Z Seopedia
Verze z 9. 8. 2013, 18:33, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: '''Broken linkbuilding''' je metoda budování zpětných odkazů, při níž na tématických stránkách linkbuider hledá nefunkční odkazy. Po je…)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Broken linkbuilding je metoda budování zpětných odkazů, při níž na tématických stránkách linkbuider hledá nefunkční odkazy. Po jejich nalezení kontaktuje majitele stránek a upozorní jej na nefunkční odkaz. Následně mu navrhne nový zdroj, na svých stránkách. V ideálním případě je to výhra pro obě strany.

Tato metoda budování zpětných odkazů je poměrně časově náročná, vyžaduje systematický přístup s notnou dávkou know how a hlavně zkušenosti. Bez automatického software a nástrojů jako je Xenu se většinou neobejdete. Linkbuilder proto cílí zvláště na velké weby s vysokou autoritou. Když k tomu přidáme ještě tematičnost dostaneme poměrně kvalitní zpětný odkaz pro vaši kampaň.

Často je tato metoda uváděna jako alternativa ke guest posting, protože vyžaduje také napsání tématického článku. Zároveň patří mezi jednu z mála, která vám může získat odkaz i ze stránek patřící státním institucím jako například městské portály.

Obecně se broken linkbuilding řadí mezi white hat SEO, protože zde není evidentní zájem mást vyhledávače. Osobně jí spíše řadím mezi gray hat SEO, protože změny odkazů na starých stránkách, které se často nemění celé roky, může zapadat do vzorce prodeje odkazů.

Výhody

  • Odkazy přestávají fungovat každý den. Domény expirují, weby se mění anebo jen lidské chyby. Je daleko jednodušší umístit nový odkaz než dohledávat původní zdroj.
  • Jde o velice kvalitní odkazy s minimálními náklady. I pokud započítáte napsání článku a čas tomuto věnovaný z dlouhodobého hlediska se to vyplatí.
  • Často získáte možnost umístit svůj odkaz na stránky, kde majitel odkazy vůbec neprodává anebo nevyměňuje.
  • Vytvořený obsah můžete použít pro další metody linkbuildingu.
  • Při hledání můžete nalézt smazané domény s velkým množstvím kvalitních odkazů.