Metadata

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Metadata (data o datech) jsou jakési kategorizační informace o stránce, takzvané meta elementy či meta tagy. Vkládají se do hlavičky stránky a slouží zvláště pro účely vyhledávačů. V dávných dobách praSEO byly nezbytnou součástí SEO. V dnešní době je postupně nahrazují microdata. Ovšem stále se pomocí nich dá ovlivnit přístup vyhledávačů a dokonce i prohlížečů ke stránce.

Použití

Metadat se vkládají do hlavičky stránky. Mají následující formát

<META name="nazev" content="hodnota">


Seznam názvů meta tagů

Author

Author říká vyhledávačům kdo je autorem textu.

Copyright

Copyright určuje kdo má autorská práva k obsahu stránky (nikoliv webu, pouze dané stránky).

Description

Description se používá i dnes. V případě, že vyhledávač nepotřebuje ukázat náhled textu, použije obsah description (například obsahuje li hledané klíčové slovo). Jeho vhodnou volbou se dá výrazně zvýšit proklikovost. Ačkoliv není specifikováno jak dlouhá hodnota může být, většina vyhledávačů doporučuje nepřekračovat délku 155 znaků.

Keywords

Keywords sloužil k popisu stránky. Google jej údajně nevyužívá. Hodnota jsou klíčová slova oddělená čárkou.

Do meta tagu lze ještě přidat lang k popisu jazyka. Stránka může mít klíčová slova pro více jazyků. Pro každý jazyk je nutné mít samostatný meta tag.