Hosts

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Hosts je soubor soubor sděluje TCP/IP protokolu, kterou IP adresu má přiřadit ke kterému hostname (například doméně). Ve většině případů se používá k nasměřování domény na určitou IP adresu, ale v uzavřených systémem takto lze pojmenovat například switch. Programátoři si takto často pojmenovávají jednotlivé projekty v rámci intranetu.

Příklad

Formát je IP adresa tabulátor

127.0.01	localhost	#IP adresa localhostu
192.168.2.1	router		#IP adresa routeru
192.168.2.37	tiskarna	#IP adresa tiskárny

Ve Windows se nachází v následujícím adresáři

Windows\System32\Drivers\etc

V Linuxu jej najdete

/etc/hosts

iOS

/etc/hosts


Nebezpečí

Některé škodlivé programy (spyware, viry) tento soubor modifikují záměrně. Po zadání domény je pak uživatel přesměrován na web, který se tváří jako originál ale je na jiné IP adrese. Podvodně tak lze z lidí dostat přihlašovací údaje, anebo vkládat na web reklamu. Zasažený počítač navíc není schopný se aktualizovat anebo stáhnout update pro antivirus, protože mu je podstrčena jiná adresa, než na které se nachází aktualizace.