DoS

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

DoS (celým názvem Denial of Service) je druh útoku na server, respektive na určitou internetovou službu. Předpokladem je, že vytvoříme dostatečné množství požadavků, aby jí služba nebyla schopna odbavovat. Dojde k přetížení a následujícím výpadku.

Druhy útoku

Existuje více druhů DoS útoku.

Nukes

Útoky typu nukes využívají chyb v systémech.

OWASP HTTP Post

Tento druh útoku je postaven na velice pomalém odeslání (bajty za několik desítek vteřin) dat.

Ping-flood

V podstatě se jedná o využití příkazu ping proti cíli. Ping-flood je technicky nejjednodušší formou útoku.

Smurf attack

Smurf attack předpokládá, že systém rozešle pakety všem počítačům zapojených v síti přes Broadcast. Pokud paket projde, musí jej přijmout a zpracovat všechny počítače.

SYN flood

SYN flood odesílá podvržené hlavičky TCP/SYN. Napadený server přijme žádost a čeká na další komunikaci, která se ale nekoná. Tím blokuje další legitimní spojení

Teardrop

Teardrop má za účel způsobit pád starších operačních systémů.

DDoS

Útok typu DDoS je zvláštní forma, spíše provedení, při níž se využívá většího množství počítačů. Je masivní a většina služeb se proti němu nemá možnost efektivně bránit, protože cílí z mnoha míst naráz.