Ajax

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Ajax neboli Asynchronous Javascript and XML je technologie, která umožňuje odesílat a přijímat data ze serveru aniž by bylo nutné stránku znovu načíst. Ačkoliv má v názvu XML, není nutné tento formát používat. Hojně se využívá pro přenos dat například JSON.

V podstatě se jedná o Javascript využívající objekt XMLHttpRequest, využívající metody pro výměnu dat mezi internetovým prohlížečem a serverem, respektive server side skripty (nejčastěji PHP).

Pro zjednodušení je vhodné využít některý z frameworků například jQuery.