Snippet

Z Seopedia
Verze z 31. 5. 2014, 16:06, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Rich Snippet)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Snippet je programátorský termín označující malý kus předpřipraveného kódu, který se dá jednoduše vložit do jiných větších částí zdrojových kódů a následně jednoduše upravit. Často se v nich nachází takzvaný placeholder, který má za úkol zjednodušit úpravu snippetů.

Snippet v SEO je kus kódu, připomínající dotazník, který po vyplnění nese informaci pro vyhledávač. Ten na základě dat z něj nejen lépe pochopí význam stránky, ale také může modifikovat vzhled v SERP, což má vliv na množství prokliků.

Rich Snippet

V češtině se s nimi můžete setkat jako strukturovaná data anebo bohatší úryvky. Pomocí rich snippet můžete Google informovat o druhu obsahu na stránce, vložit do něj náhledový obrázek, anebo v případě recenze pomocí hvězdiček ohodnotit službu či výrobek. Google s nimi pracuje různě.

Author Snippets

Author Snippets obsahuje data o autorovi, jeho obrázek z Google plus, množství lidí v Google plus, kteří jej mají v kruzích a popřípadě odkazy na další články od autora.

Business and Organization Snippets

Snipety pro organizace a podniky.

Event Snippets

Snipety pro události.

Music Album Snippets

Snipety pro hudební alba.

People Snippets

Snipety informující o lidech.

Product Snippets

Snipety o produktech.

Recipe Snippets

Snipety o receptech.

Review Snippets

Snipety recenzní.

Video Snippets

Snipety pro videa.