Historie verzí stránky „Ajax“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 7. 12. 2013, 01:04Admin (diskuse | příspěvky). . (657 bajtů) (+657). . (Založena nová stránka: '''Ajax''' neboli ''Asynchronous Javascript and XML'' je technologie, která umožňuje odesílat a přijímat data ze serveru aniž by bylo nutné stránku znovu načí…)
Citováno z „http://seopedia.cz/wiki/Ajax