Historie verzí stránky „Lead generation“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 26. 8. 2015, 23:45Admin (diskuse | příspěvky). . (1 308 bajtů) (+1 308). . (Založena nová stránka s textem „'''Lead generation''' (zkomoleně čechoangličtinou generování leadů) je proces vytváření kontaktů, které mohou vést k prodeji. Ve spojitosti s m…“)