Historie verzí stránky „Google Webmaster Tools“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 22. 10. 2014, 00:59Admin (diskuse | příspěvky). . (3 396 bajtů) (+3 396). . (Založena nová stránka: '''Google Webmaster Tools''' (''Google nástroje pro webmástery''), zkráceně GWT, je služba Google, kterou mohou využívat správci webu ke komunikaci s Google.…)