Bounce rate

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Bounce rate (zkráceně BR) anebo také exit rate (česky procento opuštění stránek) je poměr návštěv, které opustí stránku k celkovému počtu návštěv stránky. Tedy procentuální vyjádření lidí, kteří opustí web po shlédnutí jen jedné stránky. Ve své podstatě vyjadřuje jak stránka zaujme návštěvníka, aby pokračoval v procházení webu.

Příklad: Pokud na vaší stránku zavítá 1000 lidí z nichž 400 ihned stránku opustí, je Bounce rate stránky 40 %.

Metrika bounce rate nebere v potaz zdali návštěvník na stránce strávil vteřinu anebo dvacet minut. Neposuzuje tady jak samotná stránka návštěvníka zaujala.