Historie verzí stránky „Bounce rate“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 29. 3. 2014, 01:14Admin (diskuse | příspěvky). . (698 bajtů) (+698). . (Založena nová stránka: '''Bounce rate''' (zkráceně BR) anebo také exit rate (česky ''procento opuštění stránek'') je poměr návštěv, které opustí stránku k celkovému počtu náv…)