Historie verzí stránky „Boolean“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 28. 4. 2015, 16:07Admin (diskuse | příspěvky). . (161 bajtů) (+161). . (Založena nová stránka: '''Boolean''' je druh proměnné, která může nabývat hodnotu true anebo false (pravda, nepravda). Někdy je také reprezentována nulou a jedničkou.)