Avatar

Z Seopedia
Verze z 28. 4. 2015, 16:07, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: '''Avatar''' je malý obrázek, který reprezentuje uživatele na internetu. V starší literatuře se můžete setkat s pojmem ''picons'' (personal icons). '''Avatar'''…)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Avatar je malý obrázek, který reprezentuje uživatele na internetu. V starší literatuře se můžete setkat s pojmem picons (personal icons). Avatar může být dvourozměrný anebo trojrozměrný. Často bývá i animovaný.

Slovo má původ v hinduismu, kde avatar znamená pozemskou formu.

Použití v souvislosti s počítačem se připisuje Richardu Garriottovi, který takto v roce 1985 vyzval hráče Ultima IV: Quest of the Avatar, aby avatar byla virtuální postava, která reprezentuje jejich pozemskou formu. Richardu Garriott tímto chtěl po hráčích, aby se cítili za svou postavu a herní skutky odpovědní. Hra obsahovala různé etické výzvy, které se měli prostřednictvím avatara dotknout i samotného hráče.

Pojem se ale rozšířil hlavně díky internetovým diskuzím, které umožnili uživatelům si vybrat malý obrázek, který je reprezentuje u každého příspěvku. Dnes jsou považovány za standard.

Viz. Také

  • Gravatar