Array

Z Seopedia
Přejít na: navigace, hledání

Array neboli pole je jednou ze základních datových struktur používaných v programování. Array obsahuje seznam (vektor) prvků jako jsou třeba čísla anebo řetězce. Array tedy umožňuje přístup programátora k těmto datům, které mohou být i vícerozměrné. Zjednodušeně řečeno si můžete představit array jako proměnnou, která může uchovávat více čísel anebo řetězců, které se nachází na určité pozici. Pokud znáte pozici můžete z array získat dané číslo anebo řetězec.