ASCII

Z Seopedia
Verze z 28. 4. 2015, 16:06, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: '''ASCII''' je zkratkou pro ''American Standard Code for Information Interchange''. Jedná se o znakovou sadu, která se skládá z anglické abecedy, čísel a několik…)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

ASCII je zkratkou pro American Standard Code for Information Interchange. Jedná se o znakovou sadu, která se skládá z anglické abecedy, čísel a několik speciálních znaků. Celkem je v ní definováno 128 znaků. 33 jsou netisknutelné a ovlivňují pouze formátování textu (zalomení řádku, tabulátor), zbylých 95 jsou písmena a mezera, která je také považována za viditelný znak.

ASCII vznikla v roce 1963 a od roku 1968 musela být používána na všech počítačích v USA.


Dec Hex Okt ASCII
0 0x00 000 NUL
1 0x01 001 SOH
2 0x02 002 STX
3 0x03 003 ETX
4 0x04 004 EOT
5 0x05 005 ENQ
6 0x06 006 ACK
7 0x07 007 BEL
8 0x08 010 BS
9 0x09 011 HT
10 0x0A 012 LF
11 0x0B 013 VT
12 0x0C 014 FF
13 0x0D 015 CR
14 0x0E 016 SO
15 0x0F 017 SI
16 0x10 020 DLE
17 0x11 021 DC1
18 0x12 022 DC2
19 0x13 023 DC3
20 0x14 024 DC4
21 0x15 025 NAK
22 0x16 026 SYN
23 0x17 027 ETB
24 0x18 030 CAN
25 0x19 031 EM
26 0x1A 032 SUB
27 0x1B 033 ESC
28 0x1C 034 FS
29 0x1D 035 GS
30 0x1E 036 RS
31 0x1F 037 US
Dec Hex Okt ASCII
32 0x20 040 SP
33 0x21 041 !
34 0x22 042 "
35 0x23 043 #
36 0x24 044 $
37 0x25 045 %
38 0x26 046 &
39 0x27 047 '
40 0x28 050
41 0x29 051  )
42 0x2A 052 *
43 0x2B 053 +
44 0x2C 054 ,
45 0x2D 055 -
46 0x2E 056 .
47 0x2F 057 /
48 0x30 060 0
49 0x31 061 1
50 0x32 062 2
51 0x33 063 3
52 0x34 064 4
53 0x35 065 5
54 0x36 066 6
55 0x37 067 7
56 0x38 070 8
57 0x39 071 9
58 0x3A 072 :
59 0x3B 073 ;
60 0x3C 074 <
61 0x3D 075 =
62 0x3E 076 >
63 0x3F 077 ?
Dez Hex Okt ASCII
64 0x40 100 @
65 0x41 101 A
66 0x42 102 B
67 0x43 103 C
68 0x44 104 D
69 0x45 105 E
70 0x46 106 F
71 0x47 107 G
72 0x48 110 H
73 0x49 111 I
74 0x4A 112 J
75 0x4B 113 K
76 0x4C 114 L
77 0x4D 115 M
78 0x4E 116 N
79 0x4F 117 O
80 0x50 120 P
81 0x51 121 Q
82 0x52 122 R
83 0x53 123 S
84 0x54 124 T
85 0x55 125 U
86 0x56 126 V
87 0x57 127 W
88 0x58 130 X
89 0x59 131 Y
90 0x5A 132 Z
91 0x5B 133 [
92 0x5C 134 \
93 0x5D 135 ]
94 0x5E 136 ^
95 0x5F 137 _
Dec Hex Okt ASCII
96 0x60 140 `
97 0x61 141 a
98 0x62 142 b
99 0x63 143 c
100 0x64 144 d
101 0x65 145 e
102 0x66 146 f
103 0x67 147 g
104 0x68 150 h
105 0x69 151 i
106 0x6A 152 j
107 0x6B 153 k
108 0x6C 154 l
109 0x6D 155 m
110 0x6E 156 n
111 0x6F 157 o
112 0x70 160 p
113 0x71 161 q
114 0x72 162 r
115 0x73 163 s
116 0x74 164 t
117 0x75 165 u
118 0x76 166 v
119 0x77 167 w
120 0x78 170 x
121 0x79 171 y
122 0x7A 172 z
123 0x7B 173 {
124 0x7C 174 |
125 0x7D 175 }
126 0x7E 176 ~
127 0x7F 177 DEL