Historie verzí stránky „ASCII“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 28. 4. 2015, 16:06Admin (diskuse | příspěvky). . (5 494 bajtů) (+5 494). . (Založena nová stránka: '''ASCII''' je zkratkou pro ''American Standard Code for Information Interchange''. Jedná se o znakovou sadu, která se skládá z anglické abecedy, čísel a několik…)
Citováno z „http://seopedia.cz/wiki/ASCII